Izpolni podatke in izračunaj svoj personaliziran jedilnik! 🍝🥗
Domov / Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri

1. Splošno

Pravilnik določa način izvajanja nagradne igre “Kolagen zakaj ga uživam in bi ga najbrž moral tudi ti + Nagradna igra” (v nadaljevanju: nagradn igra).
Nagradna igra traja od 21. februarja 2020 do vključno 28. februarja 2020. Organizator izziva je Popolna Postava d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce.

2. Pravica do sodelovanja in prijava

Sodeluješ lahko, če si polnoletni državljan Republike Slovenije s stalnim ali z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Sodelovati ne morejo zaposleni pri organizatorju in njihovi ožji družinski člani.

V izboru za nagrado sodeluješ tako, da najkasneje 28. februarja 2020 (do 12:00-ih), oddaš svoj e-naslov

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

3. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci tudi potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili družbe, ki so dostopni na www.popolnapostava.com

4. Potek nagradne igre

Prijava v nagradno igro
Posameznik mora oddati veljaven e-naslov in pod objavo nagradne igre, na Facebook profilu Popolne Postave “všečkati” ter deliti objavo.

Žreb bo potekal 28. 2. 2020 v prostorih organizatorja in zajema vse uporabnike, ki bodo do zaključka 28.2. 2020 do 12:00 ure izpolnil vse zahtevane pogoje.

5. Čas trajanja nagradne igre

Nagradna igra se izvaja od 21.2. do 28. 2. 2020. Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrada ni prenosljiva. Posamezen uporabnik lahko v nagradi igri sodeluje le enkrat. Nagrajenec prejme le 1 nagrado.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado , vendar pa se skladno s tretjim odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v davčno osnovo ne všteva dobitka v nagradnih igrah, če dobitek ne presega 42 EUR.

6. Ostali pogoji

S sodelovanjem v nagradni igri soglašaš s tem pravilnikom ter z objavo svojega imena, priimka ter ostalih podatkov (razen osebnih) in fotografij na spletni strani www.popolnapostava.com, facebook strani POPOLNA POSTAVA in ostalih socilanih omrežjih, ki jih upravlja podjetje Popolna Postava d.o.o.

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih glede izziva je dokončna in velja za vse sodelujoče.

7. Varovanje osebnih podatkov

Organizator (upravljalec podatkov)bo v nagradni igri od sodelujočih pridobil naslednje osebne podatke: ime in priimek ter elektronski naslov. Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem so zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Organizator bo osebne podatke uporabil za namen izvedbe nagradne igre, ki jih je podal posameznik, kontaktiranja nagrajenca v nagradni igri, objave imena in priimka nagrajenca ter fotografije v skladu s to in 6. točko teh pravil, izvedbo prevzema nagrade ter za izvedbo obveznosti v skladu z davčnimi predpisi. Organizator nagradne igre bo objavil osebne podatke nagrajenca tj. ime in priimek v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade. Udeleženec nagradne igre lahko prav tako lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov pri organizatorju; in sicer na e-poštni naslov [email protected] . Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je dostopna na epoštnem naslovu [email protected]. Politika zasebnosti organizatorja je dostopna na spletni strani organizatorja www.popolnapostava.com in je sestavni del teh pravil.

8. Odgovornost

Na vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo glede izziva in niso urejena v tem pravilniku, odgovarja komisija. Vse odločitve komisije so dokončne in nanje ni mogoča pritožba. Organizator se obvezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke sodelujočih in jih bo uporabljal izključno za namene, določene v teh navodilih ter jih varoval v skladu z Zakonom o varstvu podatkov. Vsem sodelujočim sta zagotovljeni podpora in pomoč na e-naslovu [email protected].

9. Končne določbe

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje in se hkrati zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu sodelujoče obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi.

 

S pravimi nasveti in informacijami zmore vsak - tudi ti!
Vpiši svoj email in prejemaj brezplačne nasvete, ki so pomagali že več kot 10.000 Slovencem in Slovenkam.
Bodimo prijatelji