🔥 SI ŽELIŠ POPOLNO POSTAVO V 30 MINUTAH? KLIKNI TUKAJ IN ODKRIJ KAKO 👇
Domov / Splošni pogoji in pravila 60-dnevnega izziva

Splošni pogoji in pravila 60-dnevnega izziva

SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator 60 DNEVNEGA IZZIVA (v nadaljevanju izziv) je družba Popolna Postava d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce (v nadaljevanju Popolna Postava).

Prijave bodo možne od torka, 01. 10. 2019 do vključno petka, 18. 10. 2019. Zadnje še upoštevane prijave bodo tiste, ki bodo oddane do vključno petka, 18. 10. 2019, do 24. ure.

1. Pogoji sodelovanja

V izboru akcije lahko sodelujejo polnoletni državljani Republike Slovenije. V akciji ne sodelujejo zaposleni podjetja Popolna Postava d.o.o. in tisti, ki z družbo poslovno sodelujejo ali njihovi ožji družinski člani.

Sodelujejo lahko samo fizične osebe.

2. Kako sodelovati v izboru akcije

Vsi posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje omenjene v 1. točki in želijo sodelovati v izboru za izziv, morajo na spletni strani https://www.popolnapostava.com/popolni-jesenski-izziv-prijava/ do najkasneje 18. 10. 2019, do 24. ure oddati prijavo in posredovati potrebne informacije. Udeleženci jamčijo, da so posredovani osebni podatki pravilni in so za to odgovorni.

3. Izbor

Izmed vseh prejetih prijav, ki bodo poslane najkasneje do petka, 18.10. 2019, bomo do najkasneje 22. 10. 2019 do dvanajste ure, glede na posredovane podatke in odgovore, izbrali eno osebo.

4. Rezultati in obveščanje nagrajencev

Izbrana oseba bo o nagradi obveščena po e-pošti ali telefonu. Če se za udeležbo v izzivu ne bo odločila, ali se programa iz kakršnegakoli razloga ne bo mogla udeležiti, se izbor ponovi.

5. Obveznosti izbranca

Izbrana oseba bo postala promotorka akcije Popolni jesenski izziv in bo sodelovala v istoimenskem izzivu. Izziv se bo začel odvijati 21.10.2019. Za promotorja/promotorko akcije bodo člani ekipe Popolna Postava pripravili vse potrebne nasvete in treninge.

Oseba, ki bo postala promotorka akcije se zavezuje, da bo aktivna in bo sodelovala vseh 60 dni izziva. Hkrati tudi dovoljuje objavo svojega imena, priimka in fotografij v promocijskih besedilih na spletnih straneh in družabnih omrežjih organizatorjev, v avdio, foto in video materialu organizatorjev, za kar od organizatorjev ne bo zahtevala plačila.

6. Hramba dokumentacije v zvezi z izvedbo

Organizator hrani vso dokumentacijo, povezano z organizacijo in izvedbo tega nagradnega izbora, kakor tudi ta pravila, 6. mesecev po zaključku izbora. Po poteku navedenega roka lahko organizator izbora dokumentacijo uniči.

7. Zasebnost in varstvo podatkov

Udeleženec izbora dovoljuje družbi Popolna Postava d.o.o. uporabo osebnih podatkov. Organizatorji zbirajo in upravljajo zbirke osebnih podatkov, ki jih prejmejo v okviru izbora. Navedeni osebni podatki se zbirajo za namen identifikacije izbranca in obveščanja v zvezi z izborom. S sodelovanjem v izboru udeleženci dovoljujejo organizatorjem zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1 UPB 1, Ur. l. RS, št. 94/2007). Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke obdeluje v svojih zbirkah ter jih uporablja za statistično obdelavo, segmentacijo kupcev, obdelavo preteklega nakupnega vedenja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, pošiljanje ponudb, oglasnega gradiva, vabil na dogodke organizatorjev in partnerskih podjetij organizatorjev ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje ter zbiranje naročil. Navedene osebne podatke lahko organizatorja hranita in obdelujeta neomejeno oziroma do pisnega preklica privolitve udeleženca. Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št. 20/98 do 86/2009).

Organizatorji se zavezujejo, da posredovanih osebnih podatkov ne bodo posredovali tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja sodelujočega v izboru in da bodo varovali zaupnost posredovanih osebnih podatkov.

8. Objava pogojev in pristop k izboru

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili akcije, ki so dostopni na spletni strani https://www.popolnapostava.com/splosni-pogoji-pravila-60-dnevnega-izziva/. Šteje se, da s sodelovanjem v izboru sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z izborom. Pravila izbora so obvezujoča za vse, ki so kakorkoli povezani s prireditvijo in izborom ter za vse udeležence, ki z izpolnitvijo kuponov priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali.

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z izborom, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju.

Organizator bo o vseh spremembah in novostih izbora obveščal udeležence z objavami na spletni strani https://www.popolnapostava.com/splosni-pogoji-pravila-60-dnevnega-izziva/. Pravila pričnejo veljati s pričetkom akcije.

9. Drugi pogoji izbora

Organizatorji izbora lahko pred izborom, med njim ali po njem izločijo udeleženca, za katerega upravičeno domnevajo, da je posredoval nepravilne, neveljavne ali nepopolne osebne podatke. Organizatorji imajo pravico zahtevati, da izbranec z ustreznim osebnim dokumentom izkaže svojo identiteto. Vsak udeleženec s sodelovanjem v izboru dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek in kraj bivanja) v poročilih o poteku izbora. Organizatorji si pridržujejo pravico, da udeleženca izločijo, če ugotovijo, da je sodeloval v nasprotju s temi pravili.

Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi izbora, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz sodelovanja v akciji. V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), organizatorji lahko odpovejo izbor in o tem na spletni strani https://www.popolnapostava.com/splosni-pogoji-pravila-60-dnevnega-izziva/ obvestijo udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarjajo za morebitno nastalo škodo. Odločitev organizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z izborom, oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb pravil tega izbora.

Lesce, dne 1.10.2019

Miha Geršič

O MIHU
Miha Geršič je priznani strokovnjak za telesno preobrazbo in hujšanje, ter avtor uspešnic Popolna Vadba in Popolna Prehrana, ki sta v boju z odvečnimi kilogrami pomagali že več kot 10.000 Slovencem in Slovenkam.

Miha je prav tako mednarodno certificiran osebni trener, soustanovitelj portala Popolna Postava o aktivnem in zdravem življenju, ki ga mesečno obišče več kot 100.000 bralcev.

Preberi več...
S pravimi nasveti in informacijami zmore vsak - tudi ti!
Vpiši svoj email in prejemaj brezplačne nasvete, ki so pomagali že več kot 10.000 Slovencem in Slovenkam.
Bodimo prijatelji